Onkolog do onkologa

Pembrolizumab jako leczenie pierwszego rzutu u chorych niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem urotelialnym: badanie II fazy KEYNOTE-052

Pembrolizumab jako leczenie pierwszego rzutu u chorych niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem urotelialnym: badanie II fazy KEYNOTE-052

Chemioterapia pierwszego rzutu oparta na cisplatynie poprawia przeżycie chorych z zaawansowanym rakiem urotelialnym. Jednakże, ponad połowa wszystkich chorych nie kwalifikuje się do terapii tym lekiem z uwagi na dysfunkcję nerek, zły stan ogólny lub inne choroby współistniejące.

Nowotwory u dzieci: statystyka z lat 2001–2010

Nowotwory u dzieci: statystyka z lat 2001–2010

Nowotwory rzadko występują przed 20. rokiem życia, jednakże gdy zostaną stwierdzone, to wywołują szereg problemów natury medycznej, psychologicznej, etycznej i społecznej. Wymagają także swoistych opcji terapeutycznych.

Niwolumab w terapii wcześniej leczonego nieoperacyjnego rozsianego raka odbytu

Niwolumab w terapii wcześniej leczonego nieoperacyjnego rozsianego raka odbytu

Płaskonabłonkowy rak kanału odbytu (SCCA) jest rzadkim schorzeniem. Rocznie stwierdza się około 27 000 nowych przypadków na świecie. Chociaż większość chorych ze lokalizowaną postacią SCCA udaje się wyleczyć, stosując chemioradioterapię, to u 25% pacjentów dochodzi do powstania przerzutów odległych.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 931 comment 14

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?