Bibliografia

Winorelbina p.o. w połączeniu z cisplatyną jako chemioterapia I rzutu u pacjentów rasy białej i żółtej z NDRP: metaanaliza trzech randomizowanych badań klinicznych

Winorelbina p.o. w połączeniu z cisplatyną jako chemioterapia I rzutu u pacjentów rasy białej i żółtej z NDRP: metaanaliza trzech randomizowanych badań klinicznych

Winorelbina oraz cisplatyna stanowią kombinację leków zarejestrowaną w kilkunastu krajach w terapii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Skuteczność powyższego schematu potwierdzono w kilkunastu randomizowanych badaniach klinicznych. Celem obecnej metaanalizy było porównanie skuteczności schematu w dwóch populacjach chorych: pacjentów rasy białej i żółtej.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 635 comment 7

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?

Czynnik numer jeden ryzyka raka u kobiet

Badania prof. Jana Lubińskiego wykazały, że zapadalność na raka piersi czy jajnika u kobiet silnie wiąże się ze zbyt wysokim stężeniem arsenu w organizmie.

Glejak ma płeć

Różnice pomiędzy nowotworami mózgu u mężczyzn i kobiet mogą mieć znaczenie dla skuteczności leczenia – informuje „Science Translational Medicine”.