Artykuły archiwalne

Rak prostaty

Rak prostaty

Klasyfikacja kliniczna TNM, stopnie złosliwości histologicznej G, stopnie zaawansowania klinicznego, grupy rokownicze.

Rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy

Klasyfikacja kliniczna TNM, stopnie złosliwości histologicznej G, stopnie zaawansowania klinicznego.

Współczesne aspekty diagnostyki i terapii raka jelita grubego

Współczesne aspekty diagnostyki i terapii raka jelita grubego

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych schorzeń nowotworowych w krajach wysoko rozwiniętych. Polska należy do krajów o średniej zapadalności na raka jelita grubego. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet zajmuje on drugie miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory.

Guzy GEP NET w diagnostyce różnicowej dolegliwości ze strony układu pokarmowego

Guzy GEP NET w diagnostyce różnicowej dolegliwości ze strony układu pokarmowego

W chorobach układu pokarmowego występują różne objawy zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe, o mniej lub bardziej typowym charakterze, pozwalające właściwie ukierunkować anamnezę i postępowanie diagnostyczne. Typowe objawy mogą przemawiać za chorobą wrzodową o różnej lokalizacji, zmianami zapalnymi, kamicą żółciową, niedrożnością jelit, marskością wątroby czy nowotworem.

Chemobrain - zaburzenia poznawcze towarzyszące chemioterapii

Chemobrain - zaburzenia poznawcze towarzyszące chemioterapii

comment 1

Wydłużenie życia, a co za tym idzie starzenie się populacji, przy stale rosnącej ekspozycji na czynniki mutagenne i rakotwórcze powoduje, że znacząco rośnie liczba zachorowań na nowotwory złośliwe. Wzrost zachorowań jest szczególnie widoczny w grupie osób po 65. roku życia. Jest to grupa szczególnie narażona na ryzyko powikłań leczenia onkologicznego.

Rak nerki

Rak nerki

Rak nerki stanowi 3-4% wszystkich nowotworów złośliwych. Jest najczęstszym nowotworem złośliwym nerki u dorosłych, powstaje z komórek krętych i rozwija się głównie w korze nerki. W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce zaobserwowano wzrost jego występowania, gdyż współczynnik zachorowalności wzrósł z 1,8 do 7,2 na 100000 mieszkańców.

Problemy diagnostyczne u chorych na raka płuca

Problemy diagnostyczne u chorych na raka płuca

Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych na świecie. Jest to nowotwór o szczególnie złym rokowaniu, powodujący w samych Stanach Zjednoczonych, więcej zgonów niż cztery kolejne nowotwory złośliwe łącznie, czyli rak jelita grubego, rak piersi, rak trzustki i rak stercza (1).

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 1001 comment 17

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?