Onkolog do onkologa

Zanieczyszczenie powietrza a ryzyko raka płuc

Zanieczyszczenie powietrza a ryzyko raka płuc

Rak płuc jest jednym z najczęstszych nowotworów, a rokowanie jest niepomyślne. Główną przyczyną jest czynne palenie papierosów, jednakże ekspozycja zawodowa na różne kancerogeny, radon oraz bierna palenie także są uznanymi czynnikami ryzyka.

Bezpłodność a choroba nowotworowa w dzieciństwie

Bezpłodność a choroba nowotworowa w dzieciństwie

Znaczący postęp w leczeniu chorób nowotworowych przyczynił się do istotnego wzrostu odsetka 5-letniego przeżycia dzieci z nowotworem, który obecnie w USA przekracza 80%. Jednakże bezpłodność wymieniana jest jako jeden z kluczowych długoterminowych skutków leczenia, szczególnie w przypadku dziewczynek.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 765 comment 13

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?