Onkolog do onkologa

Wpływ suplementacji tokoferolu i karotenu na częstość występowania chorób nowotworowych: wyniki 18-letniej obserwacji

Wpływ suplementacji tokoferolu i karotenu na częstość występowania chorób nowotworowych: wyniki 18-letniej obserwacji

We wczesnych latach osiemdziesiątych XX wieku na podstawie danych z badań laboratoryjnych i epidemiologicznych wyciągnięto wnioski sugerujące, że antyoksydanty i inne mikroelementy mogą odgrywać istotną rolę z zapobieganiu procesowi nowotworzenia. Doprowadziło to do zainicjowania dużego, randomizowanego, kontrolowanego placebo badania ATBC...

Operacja klasyczna versus laparoskopowa raka okrężnicy: badanie COREAN

Operacja klasyczna versus laparoskopowa raka okrężnicy: badanie COREAN

Dane z kilku randomizowanych badań klinicznych potwierdziły, że długoterminowe bezpieczeństwo onkologiczne operacji laparoskopowych jest równoważne klasycznej resekcji u chorych z rakiem okrężnicy, biorąc pod uwagę zarówno ryzyko miejscowej wznowy, jak i odsetek całkowitego przeżycia.

Czerwone mięso a ryzyko choroby nowotworowej

Czerwone mięso a ryzyko choroby nowotworowej

Uważa się, że spożycie czerwonego mięsa może być związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju niektórych chorób nowotworowych. Obecnie najbardziej przekonującymi danymi dysponujemy...

Leczenie adjuwantowe po operacji gruczolakoraka trzustki

Leczenie adjuwantowe po operacji gruczolakoraka trzustki

Gruczolakorak trzustki jest nowotworem o najgorszym rokowaniu, a odsetek 5-letniego przeżycia wynosi mniej niż 5%. Z uwagi na fakt, że nawroty występują u 80 – 85% chorych po resekcji guza, uważa się, że stosowanie terapii adjuwantowej może przyczynić się do zmniejszenia odsetka wznowy...

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 765 comment 13

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?