Onkolog do onkologa

Skuteczność i bezpieczeństwo selektywnych inhibitorów VEGF w porównaniu z sorafenibem w terapii rozsianej postaci raka nerkowokomórkowego: wyniki metaanalizy

Skuteczność i bezpieczeństwo selektywnych inhibitorów VEGF w porównaniu z sorafenibem w terapii rozsianej postaci raka nerkowokomórkowego: wyniki metaanalizy

W leczeniu raka nerkowokomórkowego zarejestrowane są najwcześniejsze generacje leków wpływających na VEGFR, czyli sorafenib, sunitynib oraz bewacyzumab. Jednakże, sorafenib i sunitynib, jak również lek nowej generacji – pazopanib, cechują się zdolnością hamowania także innych receptorów będących kinazami tyrozyny.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 765 comment 13

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?