Bibliografia

Badanie II fazy z zastosowaniem dożylnej Winorelbiny i Doksorubicyny u pacjentek z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem piersi

Badanie II fazy z zastosowaniem dożylnej Winorelbiny i Doksorubicyny u pacjentek z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem piersi

Schemat z winorelbiną i doksorubicyną wykazał wysoką skuteczność w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Obserwowana kardiotoksyczność (10% w stopniach 2-4) jest wynikiem kumulacyjnej dawki doksorubicyny. W niniejszym badaniu dawka doksorubicyny została podzielona na dwa podania (dnia 1 i 8) w celu obniżenia profilu toksyczności przy zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności leczenia.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 653 comment 8

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?

Wysłał do prezydenta list otwarty

W liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy, prof. Jacek Jassem apeluje m.in. o to, aby podstawą Narodowej Strategii Onkologicznej była Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, opracowana w 2014 roku przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne.