Bibliografia

Badanie II fazy z zastosowaniem dożylnej Winorelbiny i Doksorubicyny u pacjentek z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem piersi

Badanie II fazy z zastosowaniem dożylnej Winorelbiny i Doksorubicyny u pacjentek z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem piersi

Schemat z winorelbiną i doksorubicyną wykazał wysoką skuteczność w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Obserwowana kardiotoksyczność (10% w stopniach 2-4) jest wynikiem kumulacyjnej dawki doksorubicyny. W niniejszym badaniu dawka doksorubicyny została podzielona na dwa podania (dnia 1 i 8) w celu obniżenia profilu toksyczności przy zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności leczenia.

Opieka hospicyjna w Polsce

Opieka hospicyjna w Polsce

poll 911 comment 13

Czy w Państwa regionie potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej są zabezpieczone w wystarczającym zakresie?

Mammobusy znowu w trasie

Mammobusy znowu w trasie

Po pandemicznej przerwie kobiety znów mogą skorzystać z finansowanego przez NFZ bezpłatnego badania piersi w stacjonarnych i mobilnych pracowniach mammograficznych.