Onkologia Onkologia Esculap

Artykuły archiwalne

Chemioterapia indukcyjna z następczą jednoczasową chemioradioterapią vs jednoczasowa chemioradioterapia w leczeniu lokoregionalnie zaawansowanego raka nosogardła

Chemioterapia indukcyjna z następczą jednoczasową chemioradioterapią vs jednoczasowa chemioradioterapia w leczeniu lokoregionalnie zaawansowanego raka nosogardła

Rak nosogardła cechuje się unikalną dystrybucją endemiczną. W 2012 roku na świecie stwierdzono 86 700 nowych przypadków, w tym najwyższe odsetki zachorowania notowano w południowo-wschodniej Azji, Mikronezji, Polinezji, wschodniej Azji oraz północnej Afryce.

Pankreatojejunostomia vs pankreatogastrostomia u chorych poddanych pankreatoduodenektomii z powodu guza trzustki lub brodawki Vatera

Pankreatojejunostomia vs pankreatogastrostomia u chorych poddanych pankreatoduodenektomii z powodu guza trzustki lub brodawki Vatera

W pracy przedstawiono wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania, którego celem było porównanie występowania odsetka klinicznie istotnych przetok trzustkowych po pankreatogastrostomii vs pankreatojejunostomii u chorych poddawanych zabiegowi pankreatoduodenektomii z powodu guza trzustki lub okolicy brodawki Vatera.

Randomizowane badanie III fazy porównujące schemat winorelbina+cisplatyna z obserwacją u chorych po całkowitej resekcji NDRP w stadium IB i II: aktualizacja analizy przeżywalności z badania JBR-10

Randomizowane badanie III fazy porównujące schemat winorelbina+cisplatyna z obserwacją u chorych po całkowitej resekcji NDRP w stadium IB i II: aktualizacja analizy przeżywalności z badania JBR-10

Najlepszą strategią postępowania w wypadku wczesnej postaci niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) jest całkowita resekcja chirurgiczna. Niemniej jednak nawet po doszczętnej resekcji chorzy nadal mają istotne ryzyko nawrotu choroby lub zgonu z powodu NDRP.